Zobacz więcej w galerii WGK
MODERNIZACJA 183 WAGONÓW DLA PKP INTERCITY S.A. (ETAP IV)

W dniu 5 kwietnia 2017 roku spółka PKP Intercity S.A. ogłosiła przetargi na modernizacje wagonów osobowych. Łączna pula wagonów przeznaczonych do modernizacji wynosi 183 sztuk i jest to największy jak dotychczas przetarg, uwzględniając już trzy poprzednie zamówienia. Tym razem do napraw skierowano tylko i wyłącznie wagony Y o typie 141A oraz 111A. Co ciekawe i warte odnotowania to fakt, iż w zadaniu na modernizację 60 wagonów zamawiający wymaga wymiany wózków wagonowych na nowe- wyposażone m.in. w hamulce tarczowe oraz szynowe. Wymagane terminy wykonania zamówienia (terminy pierwotne) od dnia zawarcia umowy w każdym z przedmiotów zamówienia przedstawiono poniżej:

1. Zamawiający wymaga realizacji przedmiotu zamówienia w terminie nie dłuższym niż 48 miesięcy do dnia jej zawarcia, z zastrzeżeniem ust. 2 i ust. 3.
2. Zamawiający wymaga wykonania naprawy wraz z modernizacją wszystkich wagonów osobowych objętych zamówieniem, w tym także w zakresie prawa opcji, nie później niż w terminie 30 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
3. Wykonanie przeglądu nastąpi po 18 miesiącach od wykonania naprawy wraz z modernizacją.
4. Zamawiający wymaga naprawy wraz z modernizacją jednego wagonu (czas postoju wagonu) w terminie nie dłuższym niż 70 dni kalendarzowych, z zastrzeżeniem ust. 5.
5. Zamawiający wymaga wykonania naprawy wraz z modernizacją pierwszego wagonu (czas postoju wagonu) w terminie nie dłuższym niż 100 dni kalendarzowych.
6. Zamawiający wymaga wykonania przeglądu każdego z wagonów osobowych w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych (czas postoju wagonu).1. Wykonanie naprawy okresowej na 5-tym poziomie utrzymania wraz z modernizacją oraz przeglądu na 3-cim poziomie utrzymania 40 wagonów osobowych.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie naprawy okresowej na 5- tym poziomie utrzymania wraz z modernizacją oraz przeglądu na 3– cim poziomie utrzymania 40 wagonów osobowych typu 141A /111A.

Po wykonanej naprawie wraz z modernizacją wagony osobowe będą wagonami klasy 1/2 z 3 przedziałami 1 klasy i pozostałą częścią bezprzedziałową 2 klasy.

Zamawiający przewiduje zastosowanie prawa opcji polegającym na:
- wykonaniu naprawy wraz z modernizacją nie więcej niż 20 wagonów osobowych typu 141A/111A,
- przeglądu na 3– cim poziomie utrzymania, wagonów osobowych, o których mowa powyżej.

Oferty winny być złożone w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 maja 2017 roku [zmiana terminu 02.06.2017].

ROZSTRZYGNIĘCIE:

- xxx xxx xxx

2. Wykonanie naprawy okresowej na 5-tym poziomie utrzymania wraz z modernizacją oraz przeglądu na 3-cim poziomie utrzymania 60 wagonów osobowych.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie naprawy okresowej na 5- tym poziomie utrzymania wraz z modernizacją oraz przeglądu na 3– cim poziomie utrzymania 60 wagonów osobowych typu 141A /111A.

Po wykonanej naprawie wraz z modernizacją wagony osobowe będą wagonami przedziałowymi 2 klasy.

Zamawiający przewiduje zastosowanie prawa opcji polegającym na:
- wykonaniu naprawy wraz z modernizacją nie więcej niż 30 wagonów osobowych typu 141A/111A,
- przeglądu na 3- cim poziomie utrzymania, wagonów osobowych, o których mowa powyżej.
Oferty winny być złożone w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 maja 2017 roku [zmiana terminu 26.05.2017, 02.06.2017].

ROZSTRZYGNIĘCIE:

- xxx xxx xxx

3. Wykonanie naprawy okresowej na 5-tym poziomie utrzymania wraz z modernizacją oraz przeglądu na 3-cim poziomie utrzymania 83 wagonów osobowych.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie naprawy okresowej na 5- tym poziomie utrzymania wraz z modernizacją oraz przeglądu na 3– cim poziomie utrzymania 83 wagonów osobowych typu 141A /111A.

Po wykonanej naprawie wraz z modernizacją wagony osobowe będą wagonami bezprzedziałowymi 2 klasy.

Zamawiający przewiduje zastosowanie prawa opcji polegającym na:
- wykonaniu naprawy wraz z modernizacją nie więcej niż 42 wagonów osobowych typu 141A/111A,
- przeglądu na 3– cim poziomie utrzymania, wagonów osobowych, o których mowa powyżej.

Oferty winny być złożone w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 maja 2017 roku [zmiana terminu 19.05.2017, 26.05.2017, 06.06.2017].

ROZSTRZYGNIĘCIE:

- xxx xxx xxx

O stronie

Bautzen cal.pl to baza osobowych wagonów kolejowych dzięki której będziesz mógł zasięgnąć fachowej wiedzy z zakresu taboru kolejowego, a konkretnie- wagonów osobowych.
Zapraszam do współpracy!Copyright © bazawagonow.pl 2013- 2017 | Wszystkie prawa zastrzeżone | All right reserved
aleksander.w.majewski@gmail.com