WAGONY STANDARDU „Y”

Wagony o typie 140A

W latach 1990- 1991 w zakładach Hipolita Cegielskiego w Poznaniu wyprodukowano dla PKP 60 egzemplarzy tego typu wagonów. Fabrycznie otrzymały oznaczenie serii „Adnu”, wyposażone w ogrzewanie nawiewne, posiadają 54 miejsca (9 przedziałów oraz dwie toalety). Do momentu modernizacji wagonów PKP IC standardu „Y”, śmiało można było stwierdzić, że były to (dla niektórych nadal są) najnowocześniejsze wagony osobowe standardu „Y”. Są to również ostatnie wagony tego standardu jakie zbudowano dla PKP.

– w roku 2005 w poznańskim zakładzie FPS 8 sztuk wagonów 140A w wyniku modernizacji otrzymało wklejane okna,
– w latach 2007- 2008 14 sztuk wagonów poddano małej modernizacji (wagon wyposażono w elektroniczne wyświetlacze, klimatyzację oraz nowe toalety
w obiegu zamkniętym) w FPS w Poznaniu, wagony otrzymały oznaczenie
140A-IC3-FPS.

DODATKOWY OPIS, ROZPOZNANIE WAGONU ORAZ CECHY CHARAKTERYSTYCZNE 

Najczęściej pojawia się błąd w odróżnieniu 140A od 112A. Różnic można doszukać się w typie nowych okien, które fabrycznie zastosowano w 140A (narożniki były zaokrąglone). Dwa pierwsze okna korytarzowe były montowane bez podziału, od strony przedziału wagon nie posiadał okien ewakuacyjnych (okno na korytarzu niedzielone, służące w razie niebezpieczeństwa i wypadku jako droga ewakuacyjna).

PARAMETRY WAGONU

 

Oznaczenie: Adnu, Azdnu A9nouz
Producent: HCP
Lata produkcji: 1990-1991
Długość całkowita: 24,500mm
Szerokość wagonu: 2,884mm
Wysokość wagonu: 4,050mm
Masa służbowa: ok. 38 t
Prędkość maksymalna: 160 km/h
Liczba miejsc siedzących: 54
Wyprodukowane wagony: 60
Właściciel: PKP Intercity S.A.

Typ wózków: 4ANc
Hamulce: systemu Oerlikona, typu klockowego
Drzwi: obrotowo- składane, typu UIC
Drzwi czołowe: dwuskrzydłowe
Ogrzewanie: elektryczne nawiewowe
Zasilanie wagonu: prądnica prądu stałego, napęd kardanowy
Organizacja wnętrza: przedziałowy

Wagon 140A oznaczeniem serii Adnu (50 51 19-08 095-8) na stacji Lublin (zmodernizowany do typu 140A-10), 4.02.2016 r. Fot. Adam Kilian

Wagon 140A z oznaczeniem serii A9nozu na stacji Bydgoszcz Główna, 27.12.2015 r. Fot. Adam Kilian