Zobacz więcej w galerii Flickr


Literatura:
[1] Kilanowski P., "Wagony sypialne standardu Y produkcji NRD w środkowoeuropejskich zarządach kolejowych BDŻ, CFR, ČSD, DR, MÁV i PKP". Świat kolei 7/2017,.
[2] Kilanowski P., "Wagony sypialne standardu Y produkcji NRD w środkowoeuropejskich zarządach kolejowych BDŻ, CFR, ČSD, DR, MÁV i PKP (2)". Świat kolei 8/2017.
[3] Janduła M., "251 wagonów PKP Intercity do kasacji". rynek-kolejowy.pl, 06.07.2017.
[4] Wrocławska Galeria Kolejowa (www.wgk.cal.pl).


W lipcu 2017 roku ilostan wagonów sypialnych (oraz dodatkowo kuszetek) spółki PKP Intercity S.A. przedstawiał się następująco:

- 143 wagonów sypialnych oraz kuszetek,
- 57 sypialnych oraz 17 kuszetek posiadało ważne świadectwo sprawności technicznej,
- do ruchu dostępnych było 54 wagonów sypialnych oraz 17 wagonów z miejscami do leżenia,
- w naprawach przebywało 33 wagonów sypialnych oraz 5 kuszetek,
- spółka posiada 10 sztuk zmodernizowanych wagonów 173A, dwa wagony 172A, dziewięć sztuk 134Ab oraz jeden wagon 134Ac, co daje łączną pulę 22 wagonów.

Z kolei wagony sypialne to zmodernizowane w ilości 10 sztuk wagony 308A (budowy Görlitz), 10 sztuk wagonów 305Ad, wagony sypialne Görlitz oraz Bautzen86. Z całej partii dostaw wagonów budowy Görlitz z roku 1967, 1975, 1977, 1979, 1981 na stanie spółki do obsługi pociągów pozostają wagony: Görlitz77 (w sile 11 sztuk), Görlitz79 (8 sztuk), Görlitz81 (52 sztuki) oraz wagony Bautzen86 (29 sztuk).

Łącznie daje nam to 120 wagonów sypialnych oraz 22 wagonów z miejscami do leżenia. Wynik ten mógłby być większy o dodatkowe 4 sztuki gdyby przywrócono do życia odstawione wagony 306Ab.


O stronie

Bautzen to baza osobowych wagonów kolejowych, dzięki której będziesz mógł zasięgnąć fachowej wiedzy z zakresu taboru kolejowego,
a konkretnie- wagonów osobowych.
Zapraszam do współpracy!Copyright © bazawagonow.pl 2013- 2021 | Wszystkie prawa zastrzeżone | All right reserved
aleksander.w.majewski@gmail.com