Zobacz więcej w galerii Flickr
MODERNIZACJE WAGONÓW PKP INTERCITY S.A. (2012-2021)

Poniżej dostępne są poszczególne modernizacje wagonów przeprowadzone w spółce PKP Intercity S.A. od 2012 roku. W celu wybrania odpowiedniego ETAPU proszę kliknąć na wybraną grafikę. Pod grafiką znajadują się opisy typów wagonów, które zostały zmodernizowane (lub dopiero będą zmodernizowane)
w danym ETAPIE.
ETAP I - ROK 2012
MODERNIZACJA 68 WAGONÓW
(140A, 111Arow, 113Aa, 141A, 168A)


ETAP II - ROK 2013
MODERNIZACJA 150 WAGONÓW
(140A, 111Arow, 113Aa, 170A, 171A, 172A, 173A, 308A)


ETAP III - ROK 2016
MODERNIZACJA 82 WAGONÓW
(406A-10, 406A-20, 406A-30, 140A-10, 141A-10, 168A, 144A)


ETAP IV - ROK 2017
MODERNIZACJA 335 WAGONÓW
(141A-20, 174A, 111A-20, 111A-30)


ETAP V - ROK 2018 / 2019
MODERNIZACJA 265 WAGONÓW
(406A-40, 111A-20, 174A, ABB-Z1A, ABB-Z1B)


ETAP VI - ROK 2020 / 2021
MODERNIZACJA 87 WAGONÓW
(111Alux, 112Alux, 152A, 154A, 609A)


O stronie

Bautzen to baza osobowych wagonów kolejowych, dzięki której będziesz mógł zasięgnąć fachowej wiedzy z zakresu taboru kolejowego,
a konkretnie- wagonów osobowych.
Zapraszam do współpracy!Copyright © bazawagonow.pl 2013- 2021 | Wszystkie prawa zastrzeżone | All right reserved
aleksander.w.majewski@gmail.com