Zobacz więcej w galerii Flickr
OZNACZENIA WAGONÓW OSOBOWYCH

Wagony kolejowe zarówno osobowe jak i towarowe posiadają specjalne oznaczenia. Na stronie skupiłem się nad tematyką wagonów osobowych dlatego niniejszy dział poświęcony jest wyjaśnieniu poszczególnych oznaczeń jakie możemy spotkać na wagonach osobowych.

Początkowo należy nadmienić, że oznaczenia, które nadawane są poszczególnym wagonom regulują odpowiednie przepisy, dokładniej mówiąc "Przepisy o wzajemnym użytkowaniu wagonów osobowych i bagażowych w ruchu międzynarodowym" tzw. RIC (Regolamento Internazionale Carozzi) oraz przepisy zawarte w kartach UIC 580 i UIC 413 (UIC - Union Internationale des Chemins de Fer- Międzynarodowy Związek Kolei). Każdy wagon, który porusza się po innych zarządach kolejowych musi spełniuać normy RIC (oznaczenie to musi być zawarte na ścanach bocznych wagonu). Nie spełnienie norm RIC uniemożliwia poruszanie się wagonów po innych zarządach kolejowych. Ponadto można spotkać również oznaczenie PPW (Prawiła Polzowania Wagonami). Posiada on skrót międzynarodowy MC, który określa normy oznakowań wagonów poruszających się po terenie Europy Wschodniej.

Na sieci PKP oznaczenia wagonów reguluje odpowiednia instrukcja: "Instrukcja o znakowaniu i numeracji wagonów osobowych Pw-2 (Mw-37b)", która uwzględnia również przepisy międzynarodowe. Każdy wagon osobowy musi posiadać odpowiednie oznaczenia (są to różne opisy, znaki, piktogramy umieszczone zarówno na zewnątrz wagonu jak i wewnątrz). Oznaczenia (literowe oraz cyfrowe) winne być umieszczone po obu stronach ścian bocznych wagonu.

Oznaczenie cyfrowe wagonu składa się z 6 grup cyfr co łacznie daje 11 cyfrowy numer wagonu. Ostatnia cyfra numeru jest tzw. cyfrą samokontroli, która daje możliwość sprawdzenia czy numer został poprawnie sporządzony.

GRUPA 1 (2 cyfry)

System wymiany (przystosowanie wagonu do danego systemu komunikacji):

50- komunikacja wewnętrzna (z lub bez klimatyzacji)
51- stała szerokość toru, nieklimatyzowane
52- różne szerokości torów (1435/1524mm), bez klimatyzacji
54- różne szerokości torów (1435/1672mm), bez klimatyzacji
55- niekodowany dla systemu wymiany
57- stała szerokość torów (z lub bez klimatyzacji)
58- różne szerokości torów (1435/1524mm), z wymianą wózków (z lub bez klimatyzacji)
59 - różne szerokości torów (1435/1524mm), zmienny rozstaw kół (z lub bez klimatyzacji)
60 - włączane do ruchu dla potrzeb wewnętrznych kolei (z lub bez klimatyzacji)
61 - stała szerokość torów, z klimatyzacją
62 - różne szerokości torów (1425/1524mm), z klimatyzacją
63 - włączane do ruchu dla potrzeb wewnętrznych kolei (z lub bez klimatyzacji)
64 - różne szerokości torów (1435/1672mm), z klimatyzacją
65 - niekodowane według RIC, dla UIC- transport samochodów
67 - stała szerokość torów, z lub bez klimatyzacji
68 - różne szerokości torów (1435/1524mm), z wymianą wózków, z lub bez klimatyzacji
69 - różne szerokości torów (1435/1524mm), zmienny rozstaw kół, z lub bez klimatyzacji
70 - komunikacja wewnętrzna, z klimatyzacją, ciśnieniowo szczelne
71 - stała szerokość torów, z lub bez klimatyzacji, (dla UIC - tylko sypialne)
73 - stała szerokość torów, z klimatyzacją, ciśnieniowo szczelne

GRUPA 2 (2 cyfry)

Oznaczenie cyfrowe kolei w danym państwie:

10 - Fińskie Koleje Państwowe (VR)
20 - Koleje Rosyjskie (RŻD)
21 - Koleje Białoruskie (BC)
22 - Koleje Ukraińskie (UZ)
23 - Koleje Moładawskie (CFM)
24 - Koleje Litewskie (LG)
25 - Koleje Łotewskie (LDZ)
26 - Koleje Estońskie (EVR)
27 - Koleje Kazachskie (KZH)
28 - Koleje Gruzińskie (GR)
29 - Koleje Uzbeckie (SAZ)
30 - Koleje Koreańskiej Republiki Ludowej (KRZ)
31 - Koleje Mongolii (MTZ)
32 - Koleje Wietnamskiej Republiki Ludowej (DSVN)
33 - Koleje Chińskiej Republiki Ludowej (KZD)
40 - Koleje Kubańskie (FC)
41 - Albańskie Koleje Żelazne (HSH)
42 - Koleje Japońskie (JR)
43 - Kolej Żelazna Raab-Ebenfurt (GySEV)
44 - Budapesztańskie Przedsiębiorstwo Transportowe (BHEV)
51 - Polskie Koleje Państwowe (PKP)
52 - Bułgarskie Koleje Państwowe (BDŻ)
53 - Rumuńskie Koleje Żelazne (CFR)
54 - Koleje Czeskie (CD)
55 - Węgierskie Koleje Państwowe (MAV)
56 - Koleje Republiki Słowacji (ZSR)
57 - Koleje Azerbejżańskie (AZ)
58 - Koleje Ormiańskie (ARM)
59 - Koleje Kirgijskie (KRG)
60 - Koleje Irlandzkie (CIE)
61 - Koleje Koreańskie (KNR)
62 - Prywatne Koleje Szwajcarskie (SP)
63 - Kolej Bern-Lotschberg-Simpol (BLS)
64 - Koleje Nord-Milano-Escercizio (FNME)
65 - Kolej Żelazna Republiki Jugosławi i Macedoni (MŻ)
66 - Koleje Tadżyckie (TZD)
68 - Koleje Ahaus-Alstate (AAE)
69 - Towarzystwo Eurotunel (Eurotunel)
70 - Brytyjskie Towarzystwo Transportowe (RFD)
71 - Państwowa Sieć Kolei Hiszpańskich (RENFE)
72 - Wspólnota Kolei Jugosłowiańskich (JŻ)
73 - Koleje Greckie (CH)
74 - Szwedzkie Koleje Państwowe (SJ)
75 - Tureckie Koleje Państwowe (TCDD)
76 - Norweskie Koleje Państwowe (NSB)
78 - Chorwackie Koleje Żelazne (HŻ)
79 - Słoweńskie Koleje Żelazne (SŻ)
80 - Niemiecka Kolej Federalna (DB)
81 - Austriackie Koleje Federalne (OBB)
82 - Narodowe Towarzystwo Kolei Luksemburskich (CFL)
83 - Włoskie Koleje Państwowe(FS)
84 - Holenderskie Koleje Żelazne (NS)
85 - Szwajcarskie Koleje Federalne (SBB)
86 - Duńskie Koleje Państwowe (DSB)
87 - Towarzystwo Narodowe Dróg Żelaznych we Francji (SNCF)
88 - Towarzystwo Narodowe Dróg Żelaznych w Belgii (B)
89 - Koleje Bośni i Hercegowiny (ZBH)
90 - Koleje Egipskie (ER)
91 - Towarzystwo Narodowe Dróg Żelaznych w Tunezji (SNCFT)
92 - Towarzystwo Narodowe Transportu Kolejowego w Algierii
93 - Marokańskie Koleje Państwowe (ONCFM)
94 - Koleje Prortugalskie (CP)
95 - Izraelskie Koleje Państwowe (IR)
96 - Irańskie Koleje Państwowe (RAI)
97 - Syryjskie Koleje Żelazne (CFS)
98 - Libańskie Koleje Państwowe (CEL)
99 - Irackie Koleje Żelazne (IRR)

GRUPA 3 (2 cyfry)

Oznacza charakterytykę eksploatacyjną wagonu:

00-04- pocztowe
05-09- prywatne
10-19- osobowe klasy 1
20-29- osobowe klasy 2
30-39- osobowe klasy 1 i 2
40-44- z miejscami do leżenia klasy 1 lub 1 i 2
50-59- z miejscami do leżenia klasy 2
70-75- sypialne
82- osobowy klasy 2 z przedziałem bagażowym
85- osobowy klasy 2 z barem
88- wagon restauracyjny
89- salonowy (konferencyjny)
91- bagażowy z przedziałem pocztowym
92- bagażowy
95- bagażowy bez korytarza bocznego
97-98- wagon do przewozu samochodów
99- wagon służbowy (doświadczalny, pomiarowy, itp.) lub socjalny 1 / 2 klasy

GRUPA 4 (2 cyfry)

Oznacza parametry techniczne wagonu związane z eksploatacją.

Pierwsza cyfra w tej grupie (7 cyfra numeru) oznacza prędkość maksymalną z jaką może poruszać się wagon:
- zakres 0-2 - do 120 km/h
- zakres 3-6 - od 121 do 140 km/h
- zakres 7-8 - od 141 do 160 km/h
- zakres 9 - powyżej 160 km/h

Druga cyfra tej grupy (8 cyfra numeru) oznacza rodzaj zastosowanych urządzeń grzewczych wagonu. Ósma cyfra numeru (od 0 do 9) w odpowiednich konfiguracjach z cyframi określającymi prędkość (7 cyfra numeru) informuje o:
- ogrzewanie wagonu za pomocą przewodu WN dla wszystkich napięć
- ogrzewanie parowe z przewodu przelotowego
- ogrzewanie elektryczne prądem zmiennym 1000V 51-150Hz
- ogrzewanie elektryczne prądem zmiennym 1500V 50Hz lub 16/23H
- ogrzewanie elektryczne prądem stałym 1500V
- ogrzewanie elektryczne prądem stałym 3000V
- ogrzewanie za pomocą własnych urządzeń wagonu (np. piecem węglowym)

GRUPA 5 (3 cyfry)

Oznacza kolejny numer wagonu z danej serii produkcyjnej.


GRUPA 6 (1 cyfra)

Jest to cyfra samokontroli (poprawność numeru). Oblicza się ją w następujący sposób
:


___________________________________________________________________

Zgodnie z wymaganiami w zakresie dopuszczalnych form oznaczenia literowych serii i indeksu taboru pasażerskiego w Polsce stosuje się następujące oznaczenia literowe serii i indeksu:


O stronie

Bautzen to baza osobowych wagonów kolejowych, dzięki której będziesz mógł zasięgnąć fachowej wiedzy z zakresu taboru kolejowego,
a konkretnie- wagonów osobowych.
Zapraszam do współpracy!Copyright © bazawagonow.pl 2013- 2021 | Wszystkie prawa zastrzeżone | All right reserved
aleksander.w.majewski@gmail.com