INFORMACJE

Spis wagonów Bautzen89

Zakup wagonów Bautzen89 o standardzie „X” należy wiązać z problemami PKP, które były spowodowane brakiem wagonów restauracyjnych. Problem ten spowodowany był zarówno przez fizyczne zużycie poprzedników- wagonów typu Bautzen60 oraz awaryjność wagonów typu Gosa76 standardu „Y”. W latach 80` PKP zamówiło 17 sztuk wagonów restauracyjnych Bautzen89 (dostarczone w 1989), które były jedynym typem wagonów na sieci PKP o standardzie „X”.

SPIS WAGONÓW Bautzen89

Oznaczenie kolorów