Zobacz więcej w galerii Flickr
UKŁAD MIEJSC W WAGONACH W SPÓŁCE PKP INTERCITY S.A.
(111A, 111Arow, 112A, YB, 136A, 139A, 104A, 141A, 144A, 145A, 152A, 154A, 156A, 157Aa, 158A, 159A, 170A, 171A, ABB-Z1A, ABB-Z1B, Bautzen91, Görlitz90)

Schematy rozmieszczenia miejsc w wagonach osobowych z miejscami do siedzenia różnych typów. Podziękowania dla autora grafik- @rysmichala, @DarekP, @Telam z SSC oraz dla @bogas za udostępnienie rysunków i notatek potrzebnych do stworzenia grafik.
1. Układ miejsc w "Y" 60- miejscowym- B10nouz (Y) ↑↑


2. Układ miejsc w "Y" 80- miejscowym- B10nouz (Y) ↑↑


3. Układ miejsc w 111A- B9nouv, B9ouv (Y) ↑↑


4. Układ miejsc w 111A-20 B9nopuz (Y) ↑↑


5. Układ miejsc w 111A-30 B6bnouvz (Y) ↑↑


6. Układ miejsc w 111Ainw- B8bnopuz (Y) ↑↑


7. Układ miejsc w 111Arow*- B7bnopuz (Y) ↑↑


8. Układ miejsc w 111Arow*- B7nopuvz (Y) ↑↑


9. Układ miejsc w 111Arow*- B8nopuv, B8nopuvz, dotyczy wagonów
50 51 84-70x i 50 51 87-78x (ex. PKP PR) (Y) ↑↑


10. Układ miejsc w 111Arow*- B8nopuvz (Y) ↑↑


11. Układ miejsc w 111Arow*- B9nopuvz, dotyczy wagonów 50 51 84-70x (Y) ↑↑


12. Układ miejsc w 111Arow*- B9nopuvz, dotyczy wagonów 51 51 84-70x (Y) ↑↑


13. Układ miejsc w 111Arow*- B9nopuvz, dotyczy wagonów 50 51 84-78x (Y) ↑↑


*) W przypadku wagonów 111Arow możliwe są także inne warianty numeracji miejsc!

14. Układ miejsc w 112A, 140A- A9nouz (Y) ↑↑


15. Układ miejsc w 112Am, 112At- AB9nou (Y) ↑↑


16. Układ miejsc w 139A, 145A, ABB-Z1A, B91- A9mnouz (Z) ↑↑


17. Układ miejsc w 136A, 144A, 170A, 171A, ABB-Z1B, Bautzen91, Gorlitz90- B11mnouz (Z) ↑↑


18. Układ miejsc w Bautzen91- B11gmnouz (Z) ↑↑


19. Układ miejsc w 141A-20- AB9nouz (Y) ↑↑


20. Układ miejsc w 144Aa, 167A, ABB-Z1B, Görlitz90- B10bmnouz (Z) ↑↑


21. Układ miejsc w 145Ac- A9emnouz (Z) ↑↑


22. Układ miejsc w 152A- A9mnopuz (Z) ↑↑


23. Układ miejsc w 152Az- B5mnopuvz (Z) ↑↑


24. Układ miejsc w 154A- B6mnopuz (Z) ↑↑


25. Układ miejsc w 154A- B10mnopuz (Z) ↑↑


26. Układ miejsc w 154ARow- B9mnopuvz (Z) ↑↑


27. Układ miejsc w 156A, 145Ab, Bautzen91- A9emnouz (Z) ↑↑


28. Układ miejsc w 157Aa- B9bmnouz (Z) ↑↑


29. Układ miejsc w 158A- A9mnopuz (Z) ↑↑


30. Układ miejsc w 159A- B9mnopuvz (Z) ↑↑


31. Układ miejsc w 159A- B9mnopuz (Z) ↑↑


32. Układ miejsc w 164A- A9mnopuz (Z) ↑↑


33. Układ miejsc w 168A- B7bnopuz (Y) ↑↑


34. Układ miejsc w 168A(r)- B7bnopuz (Y) ↑↑


35. Układ miejsc w 175A-10 (ozn. TRAKO)- B9mnopuz (Z) ↑↑


36. Układ miejsc w 175A-20 (ozn. TRAKO)- B9mnopuvz (Z) ↑↑


37. Układ miejsc w 609A, 612A- BD4osuv (Y) ↑↑


OZNACZENIA UŻYTE NA RYSUNKACH ↑↑


O stronie

Bautzen to baza osobowych wagonów kolejowych, dzięki której będziesz mógł zasięgnąć fachowej wiedzy z zakresu taboru kolejowego,
a konkretnie- wagonów osobowych.
Zapraszam do współpracy!Copyright © bazawagonow.pl 2013- 2021 | Wszystkie prawa zastrzeżone | All right reserved
aleksander.w.majewski@gmail.com