Zobacz więcej w galerii Flickr
UKŁAD MIEJSC W WAGONACH SYPIALNYCH ORAZ KUSZETKACH
W SPÓŁCE PKP INTERCITY S.A. (140A, 308A)

Schematy rozmieszczenia miejsc w wagonach sypialnych oraz kuszetkach różnych typów. Podziękowania dla autora grafik- @rysmichala z SSC oraz dla @bogas za udostępnienie rysunków i notatek potrzebnych do stworzenia grafik.
1. Układ miejsc w 140A (podtyp 173A)- Bc9bnouz (Y) ↑↑


2. Układ miejsc w 308A- WLAB9bmnouz (Y) ↑↑


OZNACZENIA UŻYTE NA RYSUNKACH ↑↑


O stronie

Bautzen to baza osobowych wagonów kolejowych, dzięki której będziesz mógł zasięgnąć fachowej wiedzy z zakresu taboru kolejowego,
a konkretnie- wagonów osobowych.
Zapraszam do współpracy!Copyright © bazawagonow.pl 2013- 2021 | Wszystkie prawa zastrzeżone | All right reserved
aleksander.w.majewski@gmail.com