Zobacz więcej w galerii Flickr
MODERNIZACJA 82 WAGONÓW DLA PKP INTERCITY S.A. (ROK 2016)

W dniu 5 stycznia 2016 roku spółka PKP Intercity S.A. ogłosiła przetargi na kolejne modernizacje wagonów osobowych. Mówiąc dokładniej pojawiły się cztery przetargi podzielone na części. Początkowo pierwsza pula przeznaczonych wagonów do modernizacji wynosiła 60 sztuk. Przetargi udało się rozstrzygnąć 16 marca 2016 (część z nich unieważniono).

Dodatkowo pod koniec lipca 2016 roku, PKP Intercity ogłosiło kolejny przetarg na modernizację wagonów, tym razem zadanie dotyczy 22 wagonów typu 144A (co łącznie daje 82 wagony w ramach etapu III). Wymagane terminy wykonania danego zamówienia od dnia zawarcia umowy w każdej części przedmiotów zamówienia przedstawiono poniżej:

SZCZEGÓŁY PRZETARGU [ KLIKNIJ ]

Przetarg nr 1:
- część 1- 1 wagon osobowy typu 134A [ 30 miesięcy ];
- część 2- 8 wagonów osobowych typu 145A [ do 31 grudnia 2016 ];
- część 2- 2 wagonów osobowych typu 144A [ do 31 grudnia 2016 ].

Przetarg nr 2:
- część 1- 1 wagon osobowy typu Z1A [ do 31 grudnia 2016 ];
- część 2- 2 wagony osobowe typu Z1A [ do 31 grudnia 2016 ].

Przetarg nr 3:
- wagony osobowe typu 141A [ 10 miesięcy ].

Przetarg nr 4:
- część 1- 16 wagonów osobowych typu 111A [ do 31 grudnia 2016 ];
- część 2- 10 wagonów osobowych typu 140A / 112A [ 8 miesięcy ].

Przetarg nr 5:
- wagony osobowe typu 144A [ 12 miesięcy ].


1. Wykonanie modernizacji wraz z naprawą okresową na 5- tym poziomie utrzymania 11 wagonów osobowych.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji wraz z naprawą okresową na 5- tym poziomie utrzymania 11 wagonów osobowych w tym:
- część 1- 1 wagon osobowy typu 134A,
- część 2- 8 wagonów osobowych typu 145A,
- część 2- 2 wagonów osobowych typu 144A.
Po wykonanej modernizacji wagony osobowe 134A będą wagonami przedziałowymi 2 klasy z miejscami do leżenia (prędkość 200 km/h), natomiast wagony 144A i 145A będą wagonami bezprzedziałowymi przystosowanymi do celów gastronomicznych.

SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA [ KLIKNIJ ]

Oferty winny być złożone w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 lutego 2016 roku [zmiana terminu 17.03.2016, 09.02.2016, 16.03.2016].

ROZSTRZYGNIĘCIE:

- część 1- brak ofert,
- część 2- ofertę złożył zakład PESA Bydgoszcz S.A. [WYGRANA]

Ponowne opublikowanie przetargu dla części 1.
Termin składania ofert: 18.07.2016 [zmiana terminu 20.07.2016, 01.08.2016].

ROZSTRZYGNIĘCIE:

- część 1- [UNIEWAŻNIONO]

Ponowne opublikowanie przetargu dla części 1.
Termin składania ofert: 07.08.2018.

ROZSTRZYGNIĘCIE:

- część 1- xxx


2. Wykonanie modernizacji wraz z naprawą okresową na 5- tym poziomie utrzymania 3 wagonów osobowych.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji wraz z naprawą okresową na 5- tym poziomie utrzymania 3 wagonów osobowych typu Z1A.
- część 1- 1 wagon osobowy typu Z1A,
- część 2- 2 wagony osobowe typu Z1A.
Po wykonanej modernizacji wagony osobowe, będą wagonami bezprzedziałowymi przystosowanymi do celów gastronomicznych.
SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA [ KLIKNIJ ]

Oferty winny być złożone w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 lutego 2016 roku [zmiana terminu 22.02.2016, 11.03.2016, 16.03.2016].

ROZSTRZYGNIĘCIE:

- część 1 oraz 2- ofertę złożył zakład PESA Bydgoszcz S.A. [WYGRANA]


3. Wykonanie modernizacji wraz z naprawą okresową na 5- tym poziomie utrzymania 20 wagonów osobowych.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji wraz z naprawą okresową na 5- tym poziomie utrzymania 20 wagonów osobowych typu 141A.
Po wykonanej modernizacji wagony osobowe będą wagonami przedziałowymi 2 klasy.
SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA [ KLIKNIJ ]

Oferty winny być złożone w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 lutego 2016 roku [zmiana terminu 18.02.2016, 10.03.2016, 16.03.2016].

ROZSTRZYGNIĘCIE:

- ofertę złożył zakład FPS Sp. z o. o. oraz PESA Bydgoszcz S.A. [UNIEWAŻNIONO]

Ponowne opublikowanie przetargu.
Termin składania ofert: 12.09.2016 [zmiana terminu 19.09.2016, 27.09.2016, 05.10.2016, 19.10.2016].

ROZSTRZYGNIĘCIE:

- ofertę złożył zakład Newag S.A., PESA Bydgoszcz S.A. oraz FPS Sp. z o. o. [UNIEWAŻNIONO]

Ponowne opublikowanie przetargu.
Termin składania ofert: 02.03.2017 [zmiana terminu 13.03.2017, 20.03.2017, 31.03.2017, 07.04.2017].

ROZSTRZYGNIĘCIE:

- ofertę złożył zakład PESA Bydgoszcz S.A. oraz FPS Sp. z o. o. [WYGRANA PESY]


4. Wykonanie modernizacji wraz z naprawą okresową na 5- tym poziomie utrzymania 26 wagonów osobowych.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji wraz z naprawą okresową na 5- tym poziomie utrzymania 26 wagonów osobowych w tym:
- część 1- 16 wagonów osobowych typu 111A,
- część 2- 10 wagonów osobowych typu 140A / 112A.
Po wykonanej modernizacji wagony osobowe typu 111A będą wagonami bezprzedziałowymi 2 klasy przystosowanymi do przewozu rowerów (111Arow), natomiast wagony 140A/112A będą wagonami przedziałowymi 1 klasy (140A).
SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA [ KLIKNIJ ]

Oferty winny być złożone w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 lutego 2016 roku [zmiana terminu 19.02.2016, 10.03.2016, 16.03.2016].

ROZSTRZYGNIĘCIE:

- część 1- ofertę złożył zakład Newag S.A. oraz PESA Bydgoszcz S.A. [WYGRANA NEWAGu],
- część 2- ofertę złożył zakład PESA Bydgoszcz S.A. [UNIEWAŻNIONO]


Ponowne opublikowanie przetargu dla części 2.
Termin składania ofert: 12.09.2016 [zmiana terminu 19.09.2016, 27.09.2016, 05.10.2016, 19.10.2016].

ROZSTRZYGNIĘCIE:

- ofertę złożył zakład Newag S.A. oraz PESA Bydgoszcz S.A. [UNIEWAŻNIONO]

Ponowne opublikowanie przetargu dla części 2.
Termin składania ofert: 02.03.2017 [zmiana terminu 13.03.2017, 20.03.2017, 31.03.2017, 07.04.2017].

ROZSTRZYGNIĘCIE:

- ofertę złożył zakład PESA Bydgoszcz S.A. oraz FPS Sp. z o. o. [UNIEWAŻNIONO]

Ponowne opublikowanie przetargu dla części 2.
Termin składania ofert: 13.02.2018 [zmiana terminu 27.02.2018, 14.03.2018].

ROZSTRZYGNIĘCIE:

- ofertę złożył zakład ZNTK Mińsk Mazowiecki S.A. & PESA Bydgoszcz S.A.

UMOWA PODPISANA W DNIU: 10 maja 2018 roku


5. Wykonanie modernizacji wraz z naprawą okresową na 5- tym poziomie utrzymania 22 wagonów osobowych.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji wraz z naprawą okresową na 5- tym poziomie utrzymania 22 wagonów osobowych typu 144A.
Po wykonanej modernizacji wagony osobowe będą wagonami
przedziałowymi 2 klasy.

SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA [ KLIKNIJ ]

Oferty winny być złożone w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 września 2016 roku [zmiana terminu 19.09.2016, 27.09.2016, 05.10.2016, 12.10.2016].

ROZSTRZYGNIĘCIE:

- ofertę złożył zakład FPS Sp. z o. o. oraz PESA Bydgoszcz S.A. [WYGRANA FPS]


O stronie

Bautzen to baza osobowych wagonów kolejowych, dzięki której będziesz mógł zasięgnąć fachowej wiedzy z zakresu taboru kolejowego,
a konkretnie- wagonów osobowych.
Zapraszam do współpracy!Copyright © bazawagonow.pl 2013- 2021 | Wszystkie prawa zastrzeżone | All right reserved
aleksander.w.majewski@gmail.com