Zobacz więcej w galerii Flickr
MODERNIZACJA 335 WAGONÓW DLA PKP INTERCITY S.A. (ROK 2017)

W dniu 5 kwietnia 2017 roku spółka PKP Intercity S.A. ogłosiła przetargi na modernizacje wagonów osobowych. Początkowo pula wagonów przeznaczonych do modernizacji wyniosła 183 sztuk. W dniu 31 maja 2017 ogłoszono kolejny przetarg, tym razem na modernizację 40 wagonów tzw. COMBO. Jest to największy jak dotychczas przetarg, uwzględniając już trzy poprzednie modernizacje. Tym razem do napraw skierowano tylko i wyłącznie wagony Y o typie 141A oraz 111A. Co ciekawe i warte odnotowania to fakt, iż w zadaniu na modernizację 90 wagonów 111A-10 (174A) oraz 40 tzw. COMBO (111A-30), zamawiający wymaga wymiany wózków wagonowych na nowe.

W ramach szerokiego programu inwestycyjnego o łącznej wartości
ok. 2 mld złotych, PKP Intercity ogłosiło dwa projekty pod nazwą:

Projekt P1: „Kolej na dobre połączenia – unowocześnienie wagonów i lokomotyw dla PKP Intercity S.A”
Projekt P2: „Przyspieszamy komfortowo – unowocześnienie wagonów i zakup lokomotyw dla PKP Intercity S.A.”

W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014- 2020, spółka PKP Intercity S.A. pozyskała łącznie ze środków unijnych ponad 653 mln złotych dotacji. Realizując oba projekty przewoźnik zmodernizuje i zakupi 335 wagonów oraz 53 lokomotywy, a także zainwestuje w modernizację stacji postojowych.

Projekt "P1" obejmuje modernizację 183 wagonów w tym:

34 sztuk wagonów 141A-20,
34 sztuk wagonów 111A-30,
115 sztuk wagonów klasy 2 (65 wagonów 111A-20 oraz 50 wagonów 174A).

Projekt "P2" obejmuje modernizację 152 wagonów w tym:

26 sztuk wagonów 141A-20,
26 sztuk wagonów 111A-30,
100 sztuk wagonów klasy 2 (60 wagonów 111A-20 oraz 40 wagonów 174A).

Wymagane terminy wykonania zamówienia (terminy pierwotne) od dnia zawarcia umowy w każdym z przedmiotów zamówienia przedstawiono poniżej:

SZCZEGÓŁY PRZETARGU [ KLIKNIJ ]

1. Zamawiający wymaga realizacji przedmiotu zamówienia w terminie nie dłuższym niż 48 miesięcy do dnia jej zawarcia, z zastrzeżeniem ust. 2 i ust. 3.
2. Zamawiający wymaga wykonania naprawy wraz z modernizacją wszystkich wagonów osobowych objętych zamówieniem, w tym także w zakresie prawa opcji, nie później niż w terminie 30 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
3. Wykonanie przeglądu nastąpi po 18 miesiącach od wykonania naprawy wraz z modernizacją.
4. Zamawiający wymaga naprawy wraz z modernizacją jednego wagonu (czas postoju wagonu) w terminie nie dłuższym niż 70 dni kalendarzowych, z zastrzeżeniem ust. 5.
5. Zamawiający wymaga wykonania naprawy wraz z modernizacją pierwszego wagonu (czas postoju wagonu) w terminie nie dłuższym niż 100 dni kalendarzowych.
6. Zamawiający wymaga wykonania przeglądu każdego z wagonów osobowych w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych (czas postoju wagonu).


1. Wykonanie naprawy okresowej na 5-tym poziomie utrzymania wraz z modernizacją oraz przeglądu na 3-cim poziomie utrzymania 40 wagonów osobowych.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie naprawy okresowej na 5- tym poziomie utrzymania wraz z modernizacją oraz przeglądu na 3– cim poziomie utrzymania 40 wagonów osobowych typu 141A /111A.
Po wykonanej naprawie wraz z modernizacją wagony osobowe będą wagonami klasy 1/2 z 3 przedziałami 1 klasy i pozostałą częścią bezprzedziałową 2 klasy.

SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA [ KLIKNIJ ]

Zamawiający przewiduje zastosowanie prawa opcji polegającym na:
- wykonaniu naprawy wraz z modernizacją nie więcej niż 20 wagonów osobowych typu 141A/111A,
- przeglądu na 3– cim poziomie utrzymania, wagonów osobowych, o których mowa powyżej.

Oferty winny być złożone w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 maja 2017 roku [zmiana terminu 02.06.2017, 13.06.2017].

ROZSTRZYGNIĘCIE:

- ofertę złożył zakład PESA Bydgoszcz S.A. & ZNTK Mińsk Mazowiecki S.A., Wagon Opole Sp. z o. o. oraz FPS Sp. z o. o. [WYGRANA PESA Bydgoszcz S.A. & ZNTK Mińsk Mazowiecki S.A.]


UMOWA PODPISANA W DNIU: 23 kwietnia 2018 roku

Kwota zamawiającego:
199 360 000,00 zł (z prawem opcji)

PESA Bydgoszcz S.A. & ZNTK Mińsk Mazowiecki S.A.
248 337 000,00 zł (z prawem opcji)

Wagon Opole Sp. z o. o.
252 027 000,00 zł (z prawem opcji)

FPS Sp. z o. o.
271 584 000,00 zł (z prawem opcji)


2. Wykonanie naprawy okresowej na 5-tym poziomie utrzymania wraz z modernizacją oraz przeglądu na 3-cim poziomie utrzymania 60 wagonów osobowych.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie naprawy okresowej na 5- tym poziomie utrzymania wraz z modernizacją oraz przeglądu na 3– cim poziomie utrzymania 60 wagonów osobowych typu 141A /111A.

Po wykonanej naprawie wraz z modernizacją wagony osobowe będą wagonami przedziałowymi 2 klasy.
SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA [ KLIKNIJ ]

Zamawiający przewiduje zastosowanie prawa opcji polegającym na:
- wykonaniu naprawy wraz z modernizacją nie więcej niż 30 wagonów osobowych typu 141A/111A,
- przeglądu na 3- cim poziomie utrzymania, wagonów osobowych, o których mowa powyżej.

Oferty winny być złożone w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 maja 2017 roku [zmiana terminu 26.05.2017, 02.06.2017, 14.06.2017].

ROZSTRZYGNIĘCIE:

- ofertę złożył zakład PESA Bydgoszcz S.A. & ZNTK Mińsk Mazowiecki S.A. oraz FPS Sp. z o. o. [WYGRANA FPS Sp. z o. o.]


UMOWA PODPISANA W DNIU: 9 września 2017 roku

Kwota zamawiającego:
243 540 000,00 zł (bez prawa opcji)
365 310 000,00 zł (z prawem opcji)

PESA Bydgoszcz S.A. & ZNTK Mińsk Mazowiecki S.A.
329 886 000,00 zł (bez prawa opcji)
494 829 000,00 zł (z prawem opcji)

FPS Sp. z o. o.
273 052 620,00 zł (bez prawa opcji)
409 578 930,00 zł (z prawem opcji)


3. Wykonanie naprawy okresowej na 5-tym poziomie utrzymania wraz z modernizacją oraz przeglądu na 3-cim poziomie utrzymania 83 wagonów osobowych.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie naprawy okresowej na 5- tym poziomie utrzymania wraz z modernizacją oraz przeglądu na 3– cim poziomie utrzymania 83 wagonów osobowych typu 141A /111A.
Po wykonanej naprawie wraz z modernizacją wagony osobowe będą wagonami bezprzedziałowymi 2 klasy.

SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA [ KLIKNIJ ]

Zamawiający przewiduje zastosowanie prawa opcji polegającym na:
- wykonaniu naprawy wraz z modernizacją nie więcej niż 42 wagonów osobowych typu 141A/111A,
- przeglądu na 3– cim poziomie utrzymania, wagonów osobowych, o których mowa powyżej.

Oferty winny być złożone w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 maja 2017 roku [zmiana terminu 19.05.2017, 26.05.2017, 06.06.2017, 12.06.2017].

ROZSTRZYGNIĘCIE:

- ofertę złożył zakład NEWAG S.A. oraz PESA Bydgoszcz S.A. & ZNTK Mińsk Mazowiecki S.A. [WYGRANA PESY & ZNTK MM]


UMOWA PODPISANA W DNIU: 23 kwietnia 2018 roku

Kwota zamawiającego:
275 643 000,00 zł (bez prawa opcji)
415 125 000,00 zł (z prawem opcji)

NEWAG S.A.
404 786 850,00 zł (bez prawa opcji)
609 618 750,00 zł (z prawem opcji)

PESA Bydgoszcz S.A. & ZNTK Mińsk Mazowiecki S.A.
311 987 040,00 zł (bez prawa opcji)
469 860 000,00 zł (z prawem opcji)


4. Wykonanie naprawy okresowej na 5-tym poziomie utrzymania wraz z modernizacją oraz przeglądu na 3-cim poziomie utrzymania 40 wagonów osobowych.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie naprawy okresowej na 5- tym poziomie utrzymania wraz z modernizacją oraz przeglądu na 3– cim poziomie utrzymania
40 wagonów osobowych typu 141A /111A.
Po wykonanej naprawie wraz z modernizacją wagony osobowe będą wagonami uniwersalnymi COMBO o podwyższonym standardzie z miejscami do siedzenia
w układzie przedziałowym, z wydzielonymi przedziałami dla matki z dzieckiem,
z przedziałem dla osób niepełnosprawnych, z miejscami do przewozu rowerów
oraz maszyną wendingową.

SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA [ KLIKNIJ ]

Zamawiający przewiduje zastosowanie prawa opcji polegającym na:
- wykonaniu naprawy wraz z modernizacją nie więcej niż 20 wagonów osobowych typu 141A/111A,
- przeglądu na 3- cim poziomie utrzymania, wagonów , o których mowa powyżej.

1. Zamawiający wymaga realizacji przedmiotu zamówienia w terminie nie dłuższym niż 48 miesięcy do dnia jej zawarcia, z zastrzeżeniem ust. 2 i ust. 3.
2. Zamawiający wymaga wykonania naprawy wraz z modernizacją wszystkich wagonów osobowych objętych zamówieniem, w tym także w zakresie prawa opcji, nie później niż w terminie 30 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
3. Wykonanie przeglądu nastąpi po 18 miesiącach od wykonania naprawy wraz z modernizacją.
4. Zamawiający wymaga naprawy wraz z modernizacją jednego wagonu (czas postoju wagonu) w terminie nie dłuższym niż 80 dni kalendarzowych, z zastrzeżeniem ust. 5.
5. Zamawiający wymaga wykonania naprawy wraz z modernizacją pierwszego wagonu (czas postoju wagonu) w terminie nie dłuższym niż 250 dni kalendarzowych.
6. Zamawiający wymaga wykonania przeglądu każdego z wagonów osobowych w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych (czas postoju wagonu).

Oferty winny być złożone w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 lipca 2017 roku [zmiana terminu 19.07.2017].

ROZSTRZYGNIĘCIE:

- ofertę złożył zakład PESA Bydgoszcz S.A. [WYGRANA PESA Bydgoszcz S.A.]


UMOWA PODPISANA W DNIU: xx kwietnia 2018 roku

Kwota zamawiającego:
177 120 000,00 zł (bez prawa opcji)
265 680 000,00 zł (z prawem opcji)

PESA Bydgoszcz S.A.
207 624 000,00 zł (bez prawa opcji)
311 436 000,00 zł (z prawem opcji)

O stronie

Bautzen to baza osobowych wagonów kolejowych, dzięki której będziesz mógł zasięgnąć fachowej wiedzy z zakresu taboru kolejowego,
a konkretnie- wagonów osobowych.
Zapraszam do współpracy!Copyright © bazawagonow.pl 2013- 2021 | Wszystkie prawa zastrzeżone | All right reserved
aleksander.w.majewski@gmail.com