Zobacz więcej w galerii Flickr
MODERNIZACJA WAGONÓW DLA PKP INTERCITY S.A. (ROK 2020-2021)

W dniu 3 sierpnia 2020 spółka PKP Intercity S.A. ogłosiła przetarg na wykonanie naprawy okresowej na 5- tym poziomie utrzymania wraz z modernizacją i przeglądem na 3-cim poziomie utrzymania 14 wagonów osobowych typu 111Alux / 112Alux. Jest to jedyny przetarg na modernizację wagonów ogłoszony w 2020 roku. Wymagane terminy wykonania zamówienia (terminy pierwotne) od dnia zawarcia umowy w każdym z przedmiotów zamówienia przedstawiono poniżej:

SZCZEGÓŁY PRZETARGU 1 [ KLIKNIJ ]

1. Umowa zawarta zostanie w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 15 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
2. Zamawiający wymaga realizacji przedmiotu zamówienia w terminie nie dłuższym niż 36 miesięcy od dnia udzielenia zamówienia.
3. Zamawiający wymaga wykonania naprawy wraz z modernizacją wszystkich wagonów objętych przedmiotem zamówienia, nie później niż w terminie 18 miesięcy od dnia udzielenia zamówienia, zaś wykonania przeglądu wszystkich wagonów nie później niż w terminie 18 miesięcy od wykonania naprawy wraz z modernizacją wszystkich wagonów.
4. Zamawiający wymaga wykonania naprawy wraz z modernizacją jednego wagonu (czas postoju wagonu w naprawie wraz z modernizacją) w terminie nie dłuższym niż 70 dni kalendarzowych, z zastrzeżeniem ust. 4.
5. Zamawiający wymaga wykonania naprawy wraz z modernizacją pierwszego wagonu (czas postoju wagonu w naprawie wraz z modernizacją) w terminie nie dłuższym niż 280 dni kalendarzowych.
6. Zamawiający wymaga wykonania przeglądu każdego z wagonów w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych (czas postoju wagonu w przeglądzie).


21 maja 2021 spółka PKP Intercity S.A. ogłosiła przetarg na wykonanie naprawy na 5-tym poziomie utrzymania z zachowaniem zasadniczych parametrów eksploatacyjnych (wymiana w ramach utrzymania) oraz przeglądu na 3-cim poziomie utrzymania 59 wagonów osobowych. Wymagane terminy wykonania zamówienia (terminy pierwotne) od dnia zawarcia umowy w każdym z przedmiotów zamówienia przedstawiono poniżej:

SZCZEGÓŁY PRZETARGU 2 [ KLIKNIJ ]

1. Umowa zawarta zostanie w terminie wynikającym z art. 264 Ustawy Pzp.
2. Zamawiający wymaga realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie każdej części przedmiotu zamówienia w terminie nie dłuższym niż 78 miesięcy od dnia udzielenia zamówienia.
3. Zamawiający wymaga wykonania naprawy z zachowaniem zasadniczych parametrów eksploatacyjnych wszystkich wagonów objętych przedmiotem zamówienia, nie później niż w terminie 60 miesięcy od dnia udzielenia zamówienia, zaś wykonania przeglądu na 3-cim poziomie utrzymania po 18 miesiącach eksploatacji od wykonania naprawy z zachowaniem zasadniczych parametrów eksploatacyjnych każdego z wagonów.
4. Zamawiający wymaga wykonania naprawy z zachowaniem zasadniczych parametrów eksploatacyjnych jednego wagonu osobowego (czas postoju wagonu) w zakresie każdej części przedmiotu zamówienia w terminie nie dłuższym niż 70 dni kalendarzowych, z zastrzeżeniem ust. 4.
5. Zamawiający wymaga wykonania naprawy z zachowaniem zasadniczych parametrów eksploatacyjnych pierwszego wagonu (czas postoju wagonu) w zakresie każdej części przedmiotu zamówienia w terminie nie dłuższym niż 250 dni kalendarzowych.
6. Zamawiający wymaga wykonania przeglądu każdego z wagonów w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych (czas postoju wagonu).


7 lipca 2021 spółka PKP Intercity S.A. ogłosiła długo oczekiwany przetarg na wykonanie naprawy okresowej na 5-tym poziomie utrzymania wraz z modernizacją oraz przeglądu P3 na 3-cim poziomie utrzymania 14 wagonów osobowych typu 609A. Wymagane terminy wykonania zamówienia (terminy pierwotne) od dnia zawarcia umowy w każdym z przedmiotów zamówienia przedstawiono poniżej:

SZCZEGÓŁY PRZETARGU 3 [ KLIKNIJ ]

1. Umowa zawarta zostanie w terminie wynikającym z art. 264 Ustawy Pzp.
2. Zamawiający wymaga realizacji przedmiotu zamówienia w terminie nie dłuższym niż 36 miesięcy od dnia udzielenia zamówienia.
3. Zamawiający wymaga wykonania naprawy wraz z modernizacją wszystkich wagonów objętych przedmiotem zamówienia, nie później niż w terminie 18 miesięcy od dnia udzielenia zamówienia, zaś wykonania przeglądu na 3 poziomie utrzymania wszystkich wagonów nie później niż w terminie 18 miesięcy od wykonania naprawy wraz z modernizacją wszystkich wagonów.
4. Zamawiający wymaga wykonania naprawy wraz z modernizacją jednego wagonu osobowego (czas postoju wagonu w naprawie wraz z modernizacją) w terminie nie dłuższym niż 70 dni kalendarzowych, z zastrzeżeniem ust. 4.
5. Zamawiający wymaga wykonania naprawy wraz z modernizacją pierwszego wagonu (czas postoju wagonu w naprawie wraz z modernizacją) w terminie nie dłuższym niż 280 dni kalendarzowych.
6. Zamawiający wymaga wykonania przeglądu każdego z wagonów w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych (czas postoju wagonu w przeglądzie).


1. Wykonanie naprawy okresowej na 5-tym poziomie utrzymania wraz z modernizacją i przeglądem na 3- cim poziomie utrzymania 14 wagonów osobowych typu 111ALux / 112ALux.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie naprawy okresowej na 5-tym poziomie utrzymania wraz z modernizacją i przeglądem na 3-cim poziomie utrzymania 14 wagonów osobowych typu 111A Lux/112A Lux:
- część nr 1- wykonanie naprawy okresowej na 5-tym poziomie utrzymania wraz z modernizacją i przeglądem na 3-cim poziomie utrzymania 5 wagonów osobowych typu 111ALux,
- część nr 2- wykonanie naprawy okresowej na 5-tym poziomie utrzymania wraz z modernizacją i przeglądem na 3-cim poziomie utrzymania 9 wagonów osobowych typu 112ALux.
Po wykonanej naprawie wraz z modernizacją wagony osobowe będą:
- części nr 1- wagonami przedziałowymi drugiej klasy;
- części nr 2- wagonami przedziałowymi pierwszej klasy.

SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA [ KLIKNIJ ]

Oferty winny być złożone w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 września 2020 roku [zmiana terminu 21.09.2020, 06.10.2020, 28.10.2020, 16.11.2020, 02.12.2020, 18.12.2020, 30.12.2020].

ROZSTRZYGNIĘCIE:

- ofertę złożył zakład ZNTK Mińsk Mazowiecki S.A oraz Mag- Train Sp. z o. o. & POZBUD S.A. [WYGRANA Mag- Train Sp. z o. o. & POZBUD S.A.]


UMOWA PODPISANA W DNIU: 10 września 2021 roku

Kwota zamawiającego:
- część nr 1 (5 wagonów 111Alux): 24 723 000,00 zł
- częśc nr 2 (9 wagonów 112Alux): 41 401 800,00 zł

ZNTK Mińsk Mazowiecki S.A
- część 1: 29 495 400,00 zł
- część 2: 51 375 870,00 zł

Mag- Train Sp. z o. o. & POZBUD S.A.
- część 1: 24 716 850,00 zł
- część 2: 45 846 405,00 zł


2. Wykonanie naprawy na 5-tym poziomie utrzymania z zachowaniem zasadniczych parametrów eksploatacyjnych (wymiana w ramach utrzymania) oraz przeglądu na 3-cim poziomie utrzymania 59 wagonów osobowych.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie naprawy na 5- tym poziomie utrzymania z zachowaniem zasadniczych parametrów eksploatacyjnych (wymiana w ramach utrzymania) oraz przeglądu na 3-cim poziomie utrzymania 59 wagonów osobowych:
- część nr 1- wykonanie naprawy na 5-tym poziomie utrzymania z zachowaniem zasadniczych parametrów eksploatacyjnych oraz przeglądu na 3-cim poziomie utrzymania 24 wagonów osobowych typu 152A,
- część nr 2- wykonanie naprawy na 5-tym poziomie utrzymania z zachowaniem zasadniczych parametrów eksploatacyjnych oraz przeglądu na 3-cim poziomie utrzymania 35 wagonów osobowych typu 154A.
Po wykonanej naprawie wraz z modernizacją wagony osobowe będą:
- części nr 1- wagonami pierwszej klasy bezprzedziałowymi;
- części nr 2- wagonami drugiej klasy bezprzedziałowymi z przystosowaniem do przewozu rowerów.

SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA [ KLIKNIJ ]

Oferty winny być złożone w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 czerwca 2021 roku [zmiana terminu 09.07.2021, 30.07.2021, 06.08.2021, 23.08.2021, 14.09.2021, 28.09.2021].

ROZSTRZYGNIĘCIE:

- xxx

UMOWA PODPISANA W DNIU: xxx3. Wykonanie naprawy okresowej na 5-tym poziomie utrzymania wraz z modernizacją oraz przeglądu P3 na 3-cim poziomie utrzymania 14 wagonów osobowych typu 609A.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie naprawy okresowej na 5-tym poziomie utrzymania wraz z modernizacją oraz przeglądu P3 na 3-cim poziomie utrzymania 14 wagonów osobowych typu 609A:

Po wykonanej naprawie okresowej na 5-tym poziomie utrzymania wraz z modernizacją wagony osobowe będą nadal wagonami przedziałowymi drugiej klasy z przedziałem bagażowym.

SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA [ KLIKNIJ ]

Oferty winny być złożone w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 sierpnia 2021 roku [zmiana terminu 24.08.2021, 15.09.2021, 29.09.2021].

ROZSTRZYGNIĘCIE:

- xxx

UMOWA PODPISANA W DNIU: xxx

O stronie

Bautzen to baza osobowych wagonów kolejowych, dzięki której będziesz mógł zasięgnąć fachowej wiedzy z zakresu taboru kolejowego,
a konkretnie- wagonów osobowych.
Zapraszam do współpracy!Copyright © bazawagonow.pl 2013- 2021 | Wszystkie prawa zastrzeżone | All right reserved
aleksander.w.majewski@gmail.com