Zobacz więcej w galerii Flickr
DOSTAWA 20 NOWYCH WAGONÓW DLA PKP INTERCITY S.A.

"Od grudnia 2012 roku FPW Invest dysponować będzie flotą 20 nowoczesnych wagonów pasażerskich, stanowiących 2 składy złożone z nowo wyprodukowanych wagonów różnych typów"- od takiej informacji należy zacząć tą zawikłaną historię z pojawieniem się nowych 20 wagonów w PKP Intercity. Sama firma FPW Invest, wchodziła w skład Grupy Kapitałowej Agencji Rozwoju Przemysłu i w związku z kryzysem w zakładzie FPS, powstał projekt stworzenia mechanizmu wspierającego i inicjującego budowę wagonów w H.Cegielski- Fabryce Pojazdów Szynowych Sp. z o.o. w Poznaniu. W dobie kryzysu i ochrony miejsc pracy w FPS, wagony powstały z myślą o PKP Intercity. Budowa wagonów nastąpiła mimo formalnego braku zamówienia przez spółkę FPW Invest.

Przetarg ogłoszono 30 kwietnia 2013 roku, w ramach projektu: "Odnowa taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich". "Projekt obejmuje dostawę 20 wagonów osobowych do obsługi połączeń w relacji Warszawa- Kutno- Poznań- Szczecin". Termin składania ofert był kilkukrotnie przekładany, ostatecznie minął 10 marca 2014 roku, a przetarg rozstrzygnięto 20.11.2014. Ofertę złożyło tylko konsorcjum Polski Tabor Szynowy (dawniej FPW Invest), Agencja Rozwoju Przemysłu oraz poznański FPS. Umowę podpisano w maju 2015 roku, a wagony trafiły do PKP IC dopiero w grudniu 2015.
Łączna wartość inwestycji wyniosła ponad 145 mln zł. W ramach zamówienia do przewoźnika trafiły:

4 wagony przedziałowe 1 klasy (156A)
2 wagony przedziałowe 2 klasy, przystosowane do przewozu osób z ograniczeniami ruchowymi (157Aa)
4 wagony bezprzedziałowe 1 klasy (158A)
8 wagonów bezprzedziałowych 2 klasy (159A)
2 wagony restauracyjne (407A)

O stronie

Bautzen to baza osobowych wagonów kolejowych, dzięki której będziesz mógł zasięgnąć fachowej wiedzy z zakresu taboru kolejowego,
a konkretnie- wagonów osobowych.
Zapraszam do współpracy!Copyright © bazawagonow.pl 2013- 2021 | Wszystkie prawa zastrzeżone | All right reserved
aleksander.w.majewski@gmail.com