Zobacz więcej w galerii Flickr
DOSTAWA NOWYCH 81 WAGONÓW DLA PKP INTERCITY S.A.

W dniu 3 maja 2017 roku spółka PKP Intercity S.A. ogłosiła przetarg na dostawę fabrycznie nowych 55 wagonów osobowych w tym:

- 5 wagonów 1 klasy przedziałowych,
- 18 wagonów 2 klasy bezprzedziałowych,
- 18 wagonów 2 klasy przedziałowych,
- 7 wagonów 2 klasy bezprzedziałowych, z których każdy wyposażony będzie w osiem wieszaków na rowery,
- 7 wagonów 2 klasy przedziałowych, z których każdy przystosowany będzie do przewozu osób niepełnosprawnych.

Ponadto wykonawca będzie musiał wykonać przegląd na 3-cim poziomie utrzymania wagonów dostarczonych w ramach zamówienia oraz dostarczenie dokumentu dopuszczającego do eksploatacji typu pojazdu kolejowego na terenie kolei następujących państw: Polski, Czech, Niemiec, Austrii, Słowacji oraz Węgier.

Dodatkowo zamawiający przewiduje zastosowanie prawa opcji polegającym na dostarczeniu nie więcej niż 26 wagonów osobowych (oraz przeglądu na 3- cim poziomie utrzymania wagonów, o których mowa poniżej) w tym:

- 2 wagonów 1 klasy przedziałowych,
- 9 wagonów 2 klasy bezprzedziałowych;
- 9 wagonów 2 klasy przedziałowych;
- 3 wagonów 2 klasy bezprzedziałowych, z których każdy wyposażony będzie w osiem wieszaków na rowery,
- 3 wagonów 2 klasy przedziałowych, z których każdy przystosowany będzie do przewozu osób niepełnosprawnych.

W dniu 30 maja 2019 roku, spółka PKP Intercity S.A. zdecydowała się na rozszerzenie podstawowego zamówienia o dodatkowych 26 wagonów.
1. Zamawiający wymaga zrealizowania zamówienia w całości w terminie nie dłuższym niż (78 miesięcy) 96 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
2. Dostawa wszystkich wagonów objętych niniejszą Umową, w tym także w zakresie prawa opcji winna nastąpić nie później niż w terminie (30 miesięcy) 48 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
3. Wykonanie Przeglądu każdego z wagonów dostarczonych w ramach zamówienia nastąpi po 24 miesiącach od dnia odbioru każdego z wagonów.
4. Uzyskanie i dostarczenie przez Wykonawcę zezwolenia na dopuszczenie pojazdu do eksploatacji na terenie następujących państw: Czech, Niemiec, Austrii, Słowacji, Węgier winno nastąpić w terminie nie przekraczającym 48 miesięcy od dnia odbioru ostatniego z wagonów danego typu.
5. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na dostarczane wagony na okres nie krótszy niż 36 miesięcy.

Nowe wagony pojawią się na trasach :

Warszawa– Kraków,
Zakopane– Gdynia,
Kołobrzeg/Gdynia– Bielsko-Biała,
Kołobrzeg/Gdynia– Warszawa,
Warszawa– Zielona Góra,
Warszawa– Szczecin,
Warszawa– Berlin,
Gdynia– Berlin,
Kraków– Berlin,
Gdynia / Warszawa– Wiedeń.

Oferty winny być złożone w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 lipca 2017 roku [zmiana terminu 18.07.2017, 11.08.2017, 31.08.2017, 25.09.2017].

ROZSTRZYGNIĘCIE:

- ofertę złożył FPS Sp. z o. o. [WYGRANA]

UMOWA PODPISANA W DNIU: 27 lutego 2018 roku

Kwota zamawiającego:
603 259 650,00 zł

FPS Sp. z o. o.
697 310 370,00 zł

UMOWA ZWIĘKSZAJĄCA ILOŚĆ WAGONÓW W RAMACH PRAWA OPCJI PODPISANA W DNIU: 30 maja 2019 rokuO stronie

Bautzen to baza osobowych wagonów kolejowych, dzięki której będziesz mógł zasięgnąć fachowej wiedzy z zakresu taboru kolejowego,
a konkretnie- wagonów osobowych.
Zapraszam do współpracy!Copyright © bazawagonow.pl 2013- 2022 | Wszystkie prawa zastrzeżone | All right reserved
aleksander.w.majewski@gmail.com