Zobacz więcej w galerii Flickr
WÓZEK O TYPIE 39AN

Powstanie nowych wózków o typie 39AN należy łączyć z budową nowych wagonów piętrowych rodziny "Sundeck" dla Kolei Mazowieckich oraz modernizacją wagonów (w ramach etapu II) sypialnych typu Görlitz. Efektem modernizacji jest pojawienie się nowego typu wagonów 308A z nowymi wózkami. Wyróżniamy dwa typy wózków 39AN. Z sprężynami typu flexicoil, czyli pracujące w wielu płaszczyznach, nie tylko w osi pionowej na ściskanie. Sprężyny łączą ostojnicę wózka z belką poprzeczną, która jest sztywno przykręcona do pudła (nie mają czopa skrętu). Siły podłużne (hamowania) są przenoszone przez układ cięgieł wewnątrz wózka, natomiast siły pionowe (ciężar wagonu) przez sprężyny, które dodatkowo poddają się ścinaniu. Drugą wersją jest wózek z poduszką pneumatyczną, który zastosowano w wagonach 316B oraz 416B. Na tabliczkach znamionowych wózków nie zastosowano rozróżnienia tych odmian, chociażby poprzez zastosowanie literki "p".ZDJĘCIA


Wózkek 39AN ze sprężynami flexicoil sfotografowany pod wagonem 308A stojącym na łuku o małym promieniu.


Wózkek 39AN ze sprężynami flexicoil sfotografowany pod wagonem 308A stojącym na łuku o małym promieniu.


Wózkek 39AN z poduszką pneumatyczną sfotografowany pod wagonem 316B.


Wózkek 39AN z poduszką pneumatyczną sfotografowany pod wagonem 316B.


Tabliczka znamionowa na wózku 39AN.
PARAMETRY WÓZKA 39AN

Oznaczenie: 39AN
Producent: PESA Bydgoszcz S.A.
Lata produkcji: 2015
Prędkość eksploatacyjna: 160 km/h

Copyright © bazawagonow.pl 2013- 2021 | Wszystkie prawa zastrzeżone | All right reserved
aleksander.w.majewski@gmail.com