INFORMACJE

Aktualności oraz archiwum wiadomości

Rusza modernizacja na COMBO w FPS

Rusza modernizacja na COMBO w FPS

13 czerwca 2024 r.

Do poznańskiego zakładu H. Cegielski – Fabryka Pojazdów Szynowych Sp. z o.o. przyjechały pierwsze trzy wagony 112Ag, które po przeprowadzonej modernizacji wyjadą jako wielofunkcyjne wagony COMBO.

Fot. @m0ke / WGK

 

FPS z umową na COMBO

FPS z umową na COMBO

2 kwietnia 2024 r.

PKP Intercity podpisało zamówienie na wielofunkcyjne wagony COMBO. W ramach naprawy okresowej wraz z modernizacją 50 wagonów typu 112A zostanie przekształconych w te uniwersalne pojazdy. Wykonawcą kontraktu jest H. Cegielski – Fabryka Pojazdów Szynowych Sp. z o.o. W grudniu ubiegłego roku rozstrzygnęło postępowanie przetargowe na wykonanie naprawy okresowej 50 wagonów typu 112A na 5 poziomie utrzymania wraz z modernizacją i wykonaniem przeglądu na 3 poziomie. W przetargu na wykonanie zamówienia H. Cegielski – Fabryka Pojazdów Szynowych złożyła najkorzystniejszą ofertę – na kwotę 461 mln zł brutto. Na realizację zamówienia wykonawca ma 36 miesięcy od podpisania umowy.

Fot. Nikodem Mrówczyński

Nie będzie 38 składów piętrowych

Nie będzie 38 składów piętrowych

6 marzec 2024 r.

PKP Intercity S.A. zdecydwało się unieważnić przetarg na dostawę 38 siedmiowagonowych składów piętrowych typu push-pull wraz z 45 lokomotywami wielosystemowymi oraz świadczeniem usług utrzymania lokomotyw wielosystemowych.

W uzasadneniu Spółka poinformowała, że: w Postępowaniu złożona została jedna oferta, tj. oferta Konsorcjum Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy oraz Newag Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu. Oferta powyższa podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp, zgodnie z którym Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. Z powodu konieczności odrzucenia jedynej oferty złożonej w Postępowaniu, Postępowanie podlega unieważnieniu na podstawie art. 255 pkt 2 ustawy Pzp zgodnie, z którym Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu.

 

Fot. Adam Kilian

Nowe konto na platformie "X"

Nowe konto na platformie "X"

21 grudnia 2023 r.

W związku z utratą konta Bazy Wagonów Kolejowych na platformie „X” i próbą bezskutecznego porozumienia się z pomocą techniczą, zmuszony jestem do utworzenia nowego konta.

Zapraszam do ponownego obserwowania.

Jedna oferta na piętrowe push-pulle

Jedna oferta na piętrowe push-pulle

13 października 2023 r.

W postępowaniu na dostawę 38 siedmiowagonowych składów piętrowych typu push-pull wraz z 45 lokomotywami wielosystemowymi oraz świadczeniem usług utrzymania lokomotyw wielosystemowych wpłynęła tylko jedna oferta złożona przez konsorcjum PESA Bydgoszcz S.A & Newag S.A.

Jedyna oferta w przetargu znacznie przekracza kwotę jaką zamierza przeznaczyć na ten cel PKP Intercity S.A. Konsorcjum zaoferowało kwotę 8 533 682 436,00 zł przy budżecie 6 654 160 272,00 zł .

Grafika: PKP Intercity S.A.

Będą automaty vendingowe w "Combo" oraz ED74

Będą automaty vendingowe w "Combo" oraz ED74

12 października 2023 r.

19 czerwca 2023 r. PKP Intercity ponownie ogłosiło przetarg na dostawę automatów vendingowych wraz z usługą serwisową (30 automatów vendingowych z prawem opcji pozwalające na zakup kolejnych 118 urządzeń). Przetarg rozstrzygnięto 31.08.2023 r. W postępowaniu wpłynęła tylko jedna oferta złożona przez firmę Quattro Sp. z o. o. z Krakowa.

PKP IC na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę z prawem opcji 76 851 817,46 zł brutto, bez prawa opcji 8 423 682,55 zł brutto. Firma Quattro Sp. z o. o. przedstawiła swoją ofertę opiewającą na kwoty: z prawem opcji 49 854 852 zł oraz 6 276 690 zł brutto bez prawa opcji. 12.10.2023 r. PKP IC poinformowało o wyborze najkorzystniejszej oferty firmy z Krakowa.

Fot. Bartłomiej Jasiński

Konsorcjum PESY oraz poznański zakład FPS powalczą o "Combo"

Konsorcjum PESY oraz poznański zakład FPS powalczą o "Combo"

9 października 2023 r.

PKP Intercity S.A. opublikowało informację z otwarcia ofert w przetargu na na wykonanie naprawy okresowej na 5-tym poziomie utrzymania wraz z modernizacją oraz przeglądu na 3-cim poziomie utrzymania 50 wagonów osobowych typu 112A. O zamówienie powalczy PESA Bydgoszcz S.A & PESA Mińsk Mazowiecki S.A. oraz Fabryka Pojazdów Szynowych Sp. z o. o.

Bydgoski zakład swoje prace wycenił na kwotę 503 377 500,00 zł, z kolei poznański FPS przedstawił kwotę
491 385 000,00 zł. Budżet zamawiającego oczywiście jest znacznie niższy niż przedstawione oferty i opiewa
on na kwotę 375 273 000,00 zł.

Fot. Adam Kilian

"Henszele" pojadą do modernizacji

"Henszele" pojadą do modernizacji

3 października 2023 r.

PKP Intercity S.A. poinformowało o wynikach przetargu na wykonanie naprawy okresowej P5 z zachowaniem zasadniczych parametrów eksploatacyjnych oraz przeglądu na 3-cim poziomie utrzymania 40 wagonów osobowych typu Z1A/Z1B (pierwotnie: wykonanie naprawy okresowej na 5- tym poziomie utrzymania wraz z odnowieniem oraz przeglądu na 3-cim poziomie utrzymania 40 wagonów osobowych typu Z1A/Z1B). Przypomnijmy, że początkowo przetarg ogłoszono 16 października 2019 roku. Przetarg unieważniono z powodu braku ofert. 29 maja 2020 roku, spółka PKP Intercity ponownie ogłosiła przetarg tym razem pod zmienioną nieco nazwą.

Zamówienie udało się rozstrzygnąć 22.03.2023, a oferty złożyły zakłady: FPS Sp. z o.o., PESA Mińsk Mazowiecki S.A. oraz Compremum S.A. & Transtrain Sp. z o.o. 3 października 2023 r. PKP IC opublikowało informację, komu zleci naprawę wagonów:

➡️ PESA Mińsk Mazowiecki S.A.
część 1 – 8 wagonów osobowych typu Z1A

➡️ Fabryka Pojazdów Szynowych sp. z o.o
część 2 – 26 wagonów osobowych typu Z1B,
część 3 – 6 wagonów osobowych typu Z1B PRM przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych.

W dniu 26 października 2023 r. PKP IC podpisało umowę z PESĄ oraz poznańskim zakładem FPS.

Fot. Adam Kilian

Nowa strona Bazy Wagonów Kolejowych

Nowa strona Bazy Wagonów Kolejowych

30 sierpnia 2023 r.

Po wielu miesiącach przerwy w przenosinach i udoskonalaniu strony opartej na WordPress’ie, w końcu udało mi się zakończyć projekt przebudowy strony. Zasadnicza organizacja podobna do poprzedniej wersji (dodatkowo zaktualizowane opisy wagonów w tym zmiany stacji macierzystych czy numery wagonów).

Największa przebudowa zaszła w tabelach modernizacji wagonów. W związku z tym, że „opieka” nad ponad 1000 sztuk wagonów jest trudna postanowiłem, że nie będę aktualizować przeglądów P3 oraz napraw P4 wagonów. W wybranych etapach modernizacji wagonów, w tabelach zdecydowałem się na połączenie zmodernizowanych wagonów
np. 111A-20 z 111AMM-20, 141A-20 z 141A-20ROP czy obecnie modernizowanych 174A.

W związku z pracami nad dalszymi tabelami spisów wagonów, połączyłem wagony rodziny 406A (w tym zmodernizowanych 406A-40). Wspomniana seria wagonów trafiła do zbiorczego opracowania numeracji wagonów restauracyjnych (406A oraz 407A). W spisie pojawią się również wagony 155A czy Bautzen89.

Jednakże w związku z przenoszeniem strony z HTML do WordPress niedostępne są opisy wagonów oraz poszczególne zakładki, które będą sukcesywnie przywracane i udostępniane na nowej stronie, o czym będę informować na bieżąco.

Na koniec podziękowania:

– dla Szymona Piastowskiego za udostępnienie zdjęć, dzięki którym strona zyskała świetne fotografie,
– tradycyjnie dla Adama Kiliana również za zdjęcia,
– dla użytkowników forum SSC: @DarkaP oraz @G0ku za grafiki wagonów osobowych.

PESA odwołuje się od zapisów SIWZ w przetargu na "Combo"

PESA odwołuje się od zapisów SIWZ w przetargu na "Combo"

30 sierpnia 2023 r.

PESA odwołała się w przetargu na wykonanie naprawy okresowej na 5-tym poziomie utrzymania wraz z modernizacją oraz przeglądu na 3-cim poziomie utrzymania 50 wagonów osobowych typu 112A.

Zmieniające się przepisy związane z systemami bezpieczeństwa pojazdów, które powodują konieczność aktualizacji wyposażenia i oprogramowania pojazdów, co oznacza konieczność prowadzenia dodatkowych badań homologacyjnych nawet w przypadku, gdy pojazd bazowy (typ) był już wcześniej dopuszczony do eksploatacji. Tym samym nawet gdyby pojazdem bazowym były wagony 111A, to z uwagi na zmiany przepisów konieczne byłoby przeprowadzenie dodatkowych badań.

Fot. Nikodem Mrówczyński

Pierwsze wagony 174A odebrane (wersja 174A-10)

Pierwsze wagony 174A odebrane (wersja 174A-10)

4 sierpnia 2023 r.

PKP Intercity S.A. odebrało pierwsze 4 wagony 174A, z drugiej puli modernizacji 90 wagonów osobowych. Wagony trafiły do Wrocławia.

18 grudnia 2019 roku spółka PKP Intercity S.A. ogłosiła przetarg na wykonanie naprawy okresowej na 5- tym poziomie utrzymania wraz z modernizacją i przeglądu na 3- cim poziomie utrzymania 90 wagonów osobowych typu 141A/111A (w oparciu o istniejącą Dokumentację projektu naprawy i modernizacji wagonów 174A [podtyp 111A-10]). Pierwszy przetarg unieważniono z powodu przekroczonego budżetu, drugi wygrał poznański FPS, który swoje prace wycenił na 494 829 000,00 zł.

Fot. FPS Poznań

Nowy przetarg PKP Intercity S.A.

Nowy przetarg PKP Intercity S.A.

31 lipca 2023 r.

PKP Intercity S.A. ponownie ogłosiła nowy przetarg na dostawę 38 siedmiowagonowych składów piętrowych typu push-pull wraz z 45 lokomotywami wielosystemowymi. 

Spółka PKP Intercity ogłosiła nowy przetarg na dostawę 38 siedmiowagonowych składów piętrowych typu push-pull wraz z 45 lokomotywami wielosystemowymi. Poprzednie postępowanie zostało unieważnione – złożona oferta znacząco przewyższała zaplanowany budżet na zakup pojazdów. Przewoźnik uelastycznił warunki realizacji przyszłego zamówienia oraz zwiększył kwotę przeznaczoną na realizację projektu.

Grafika: PKP Intercity S.A.

300 wagonów dla PKP Intercity S.A.

300 wagonów dla PKP Intercity S.A.

Stanowisko

W dniu 4 listopada 2022 roku spółka PKP Intercity S.A. ogłosiła przetarg na dostawę 300 wagonów osobowych wraz z wykonaniem przeglądu na 3-cim poziomie utrzymania. Przetarg podzielony jest na zadania.

PKP Intercity ogłosiło właśnie największy w swojej historii pod względem liczby pojazdów przetarg taborowy. Po zakończeniu zamówienia park taborowy przewoźnika powiększy się aż o 300 nowych wagonów, a prawo opcji umożliwia zakup dodatkowych 150 pojazdów. Zakup ten wprowadzi do oferty PKP Intercity nowy standard designu i komfortu podróżowania.

Grafika: PKP Intercity S.A.